Privacyverklaring

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, Boven de Lijn | Koeleman Sterk & Partners en gerelateerde websites en Diensten.

Contactgegevens
Koeleman Sterk & Partners
Boterdijk 27
1424 NC  De Kwakel

Gevestigd in Nederland

KVK nummer: 65418085
T: 06 | 53133085

Berry Koeleman is de functionaris van gegevensbeheer, te bereiken via het contactformulier.


Inleiding
Onze diensten bestaan uit trainen, coachen, opleiden, spreken en community. Wij begeleiden mens en organisatie om te groeien in bewustzijn waardoor er een keuze ontstaat voor meer werkgeluk en persoonlijk geluk. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten. Bij het gebruik maken van onze producten en diensten kunnen wij, Koeleman, Sterk & Partners, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement via de community of informatie die wij verzamelen na aanmelding van een opleiding, brochure, training, e-book of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Koeleman Sterk & Partners aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of je bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Als je onze website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over trainingen lezen of blogs. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren. Zodra jij je voor een training inschrijft of een brochure, dan wel e-book download en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt, verzamelen we je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Zo vragen wij om gegevens in te vullen bij het downloaden van brochures, contactformulier, opleidingen, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen.

Soorten gegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mail
Bankrekeningnummer

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

IP-adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Gronden voor de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
Communicatie tussen Koeleman Sterk & Partners en websitebezoekers;
Het afhandelen van betaling, opmaken en versturen van facturen;
Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
Koeleman Sterk & Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
Koeleman Sterk & Partners analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Verzenden van onze nieuwsbrief

Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.
Bijzondere persoonsgegevens
Bezoekers van de site die jonger zijn dan 18 jaar kunnen natuurlijk rondkijken op de website. Wij hebben niet de intentie om gegevens van bezoekers te verzamelen onder de 18 mits zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker die gegevens invult, ouder is dan 18 jaar. Wij vragen expliciet om toestemming van een ouder of voogd om persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien er bijvoorbeeld een training aangevraagd wordt door een bezoeker onder de 18 jaar.

Doel persoonsgegevens en grondslag
Je voor- en achternaam en e-mail adres gebruiken we voor het toezenden van brochures, e-book en nieuwsbrief. We doen dit alleen met deze gegevens die we van jou verkregen hebben en vragen niet meer dan noodzakelijk. Na ontvangst van je gegevens kun je het e-book of brochures downloaden en onze nieuwsbrief ontvangen als je dat hebt aangegeven. Ook al heb je toestemming gegeven, er bevindt zich altijd een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.  
Je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te kunnen reageren op de contactaanvraag.  Indien het nodig is kunnen we je bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dan wel je vragen te beantwoorden. Na het beantwoorden van je vraag, bewaren wij deze gegevens niet.
Het inschrijfformulier voor onze opleidingen bevat meerdere gegevens als bedrijfsnaam, NAW gegevens, beroep of functie, geboortedatum en eventueel zakelijk ordernummer. Dit hebben wij nodig om de factuur op te kunnen maken en voor het certificaat.
Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren dan wel nodig hebben voor de opleidingen in verband met bijvoorbeeld een certificaat, slaan wij op een externe harde schrijf op en worden na het wettelijke termijn gewist.
Wij delen je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties). Wij dragen zorg dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
Koeleman Sterk & Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 12 maanden als je een opleiding bij ons hebt gevolgd.
Indien jij je wilt afmelden voor de nieuwsbrief, zullen we binnen 1 maand je gegevens verwijderen.
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.
SSL certificaat
Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Jouw rechten
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen; jouw rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jou verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om de informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij je informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kunt je de klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Beveiligen
We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
Encryptie van data;
Pseudonimiseren van data;
Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
Overdrachten alleen over SSL;
Purpose-bound toegangsbeperkingen;
Controle van erkende autorisaties;
Beveiligingssoftware, zoals een betrouwbare virusscanner en firewall;
Wij slaan gegevens op een externa harde schijf op, die niet gekoppeld is aan onze hardware behalve tijdens het opslaan.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten.

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google analytics
Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Social media
Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar social media als facebook en linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

Facebook

Twitter

Google Plus

Linkedin

Pinterest

Instagram

You tube

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben.

Reactie onder blogs of content
Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je ons een e-mail sturen en verwijderen wij je reactie.

Inhoud website
De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Website en diensten van derden
Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van diensten waarmee onze klanten hun werkgeluk of persoonlijk geluk bewust kunnen worden. Onze klanten bepalen wat voor soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kun je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden je persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

De inhoud van deze pagina is gewijzigd op 30 juli 2018

Ja, ik wil meer informatie over het Noodfonds!

Meld je aan